Ibiza 3, 1998-2006, Öl auf Lw. 20 x 30 cm Ibiza 2, 1998-2006, Öl auf Lw. 20 x 30 cm Ibiza 1, 1998-2006, Öl auf Lw. 20 x 30 cm Thailand 2537, 1994-2002, Öl auf Hartf. je 34 x 30 cm Thailand 2537, 1994-2002, Öl auf Hartf. je 34 x 30 cm Tenerife 2, 2002, Öl auf Hartf. 34 x 30 cm Tenerife 1, 2002, Öl auf Hartf. 34 x 30 cm Koh Gnai (เกาะไหง), 2001, Öl auf Lw. 100 x 180 cm Ibiza I-2, 1997, Öl auf Hartf. 34 x 30 cm Koh Gnai (เกาะไหง), 1997, Öl auf Lw. 100 x 90 cm Koh Gnai 1 (เกาะไหง), 1996, Öl auf Lw. 34 x 30 cm Thailand 2537, 1994, Öl auf Hartf. je 34 x 30 cm Selva, 1982, Öl auf Lw. 200 x 120 cm Victoria Regia, 1982, Öl auf Lw. 200 x 120 cm